Vijf weetjes over de inwoners van Breda

Breda, een stad met een prachtig park, een rijke geschiedenis en mooie gebouwen. Een karakteristieke stad. Maar hoe staat het met de inwoners die deze plek bewonen? Vijf weetjes en data op een rij over de Bredanaars.

Jonge stad

De meeste jongere inwoners van Breda wonen in het centrum, ouderen wonen vaker buiten het centrum. In het centrum wonen 29,6% aan jongeren van 18 jaar tot 26 jaar oud. Buiten het centrum is dit getal 13,5%. In de leeftijdscategorie daarboven, vanaf 27 tot 39 jaar oud, ligt het percentage dat in het centrum woont ook vrij hoog met 25,8%. Buiten het centrum is dit 20,4%. Van de 65-plussers woont 13,9% in het centrum en 17,9% daarbuiten. Breda heeft dus betrekkelijk jonge inwoners in de binnenstad.

Vaccineren

Uit de cijfers van Breda In Cijfers blijkt dat de inwoners van Breda vaker gevaccineerd zijn dan de gemiddelde Nederland. Zo is 94,1% gevaccineerd in Breda. In Nederland is dat percentage 91,2%. Bredanaars zjin het vaak gevaccineerd op Hib. Dit staat voor Haemophilus Influanzae type B. De vaccinatie hiertegen houdt bijvoorbeeld hersenvliesontsteking tegen bij kleine kinderen.

Misdaad

In Breda zijn er gemiddeld meer misdaden geregistreerd dan in de rest van Nederland in het jaar 2018. Daarbij moet vermeld worden dat de grafiek elkaar redelijk volgt, behalve in oktober en november van 2018. In Nederland werd er in oktober en november één misdaad per 1000 inwoners per maand gemeld. In Breda waren dit in oktober vijf misdrijven per 1000 inwoners per maand en in november 2018 vijfeneenhalf.

Huishoudens

Het aantal alleenwonenden in Breda was in 2007 39,6%. In 2017 woonden meer mensen alleen. Het percentage is over tien jaar tijd gestegen naar 42,3%. De verwachte huishoudensgroei tegenover 2015 is zo’n 10% in Breda. In Nederland wordt er meer groei verwacht met een spurt naar 11,8% groei. Breda is dus een jonge stad, met veel alleenwonenden.

Doodsoorzaken

De rest van Nederland wordt statistisch gezien vaker getroffen door een kwaadaardige of goedaardige gezwellen dan Breda. In Nederland is dit namelijk 31% en in Breda 28,2%. De ‘overige’ doodsoorzaken lopen precies gelijk met de rest van ons land. Hierbij zijn gezwellen, ziekten aan het hart- en vaatstelsel, ademhalingsziekten en uitwendig oorzaken (denk hierbij aan ongelukken of zelfmoord) uitgesloten. Stress kan een grote component zijn bij de stimulatie van ziekten. Zo kan de  burn-out in Breda ook een rol spelen.