Hoe regel je 24 uur per dag zorg?

In Nederland zijn er tienduizenden mensen die gedurende hele dagen zorg nodig hebben. Om deze zorg goed te regelen, is de zogenoemde Wet langdurige zorg (Wlz) ontwikkeld. Deze wet is ontworpen om mensen te helpen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Specifieke doelgroepen van 24 uurs zorg, dat onder meer geregeld wordt door de instantie Waizers, zijn dementerende ouderen, mensen met ernstige fysieke of geestelijke beperkingen en chronisch zieken. Voor hen is er ruimte om dag en nacht begeleid te worden en zorg op maat te krijgen. Maar als jezelf of iemand in je directe omgeving intensieve 24 uurs-zorg nodig heeft, hoe moet je dit dan regelen?

Informeer de huisarts of de wijkverpleegkundige

De eerste stap die je moet zetten om gebruik te kunnen maken van 24 uurs zorg via instanties als Waizers, is bij je huisarts of de wijkverpleegkundige aangeven dat de zorg die je nu krijgt tekortschiet. Huisartsen en wijkverpleegkundigen beoordelen dan de situatie en kunnen voor hun cliënt 24 uurszorg aanvragen bij de juiste instantie.

Afgifte van een indicatie

Vervolgens wordt er via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie voor 24 uurs zorg afgegeven. In het indicatieoverzicht wordt aangegeven welke zorg er precies nodig is. Er wordt een zogenomed Zorgprofiel opgesteld, waarin exact aangegeen staat hoe langdurige intensieve zorg vormgegeven gaat worden. Deze zorg vindt meestal plaats in een verpleeghuis of een instelling.

Ook verzorging aan huis is mogelijk bij 24 uurs zorg

Hoewel intensieve zorg gedurende de hele dag vooral in verpleeghuizen plaatsvindt, is het ook mogelijk om 24 uur zorgverlening te krijgen én tegelijk thuis te blijven wonen. Thuis Wlz-zorg krijgen kan wel, maar dit geldt alleen als de zorgkosten niet hoger uitkomen dan wanneer er zorg verleend wordt via een verpleeghuis of zorginstelling. Daarbij worden er aan 24 uurs zorg aan huis, bijvoorbeeld via Waizers, nog enkel andere eisen gesteld. De zorg moet namelijk doelmatig zijn en op een verantwoordelijke wijze vormgegeven kunnen worden. In Nederland zij ner ruim 30 zorgkantoren, die uiteindelijk bepalen of zorg aan huis mogelijk is of dat er voor een verpleeghuis gekozen moet worden.

De kosten

Vanuit de zorgverzekering wordt Wlz-zorg grotendeels vergoed, maar wel is er een eigen bijdrage. Informeer voor je zorgverlener hoeveel je zelf moet bijdragen om 24 uurs zorg te ontvangen, want de kosten verschillen per situatie.